Teken de petitie
"Voor het recht op dagverblijven, kleuter-
en basisscholen zonder beeldschermen"